Řešení pro řízení a evidenci smluv

Jednoduchý software pro správu a evidenci smluv

Potřebujete jednoduchý software pro řízení smluv? Máte mnoho typů smluv a potřebujete k nim najít jedno řešení?Složitě dohledáváte poslední verze smluv a kontaktní informace z nich?

Správa smluv

Potřebujete mít lepší přehled o vašich smlouvách.  Naše jednoduché řešení pro správu a evidenci smluv  vést základní údaje ke smlouvám, připojovat scany smluv, vést informace o souvislostech smluv na jednom místě. 

Různé typy smluv

  • Evidence zákazníků
  • Evidence zakázek a projektů
  • Evidence smluv
  • Hlídači a připomínky důležitých termínů

Souvislosti smluv

  • K čemu se smlouva vztahuje
  • Smluvní strany
  • Kontaktní osoby 
  • Odpovědné osoby ve firmě 
  • Upomínky na termíny smluv
 

Software pro evidenci smluv je postavený na platformě OneSoft Connect.


 kontaktní formulář


Designed by Cortis | Copyright © 2020 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon