Jednoduchý software pro řízení rizik

Když potřebujete mít přehled o všech rizicích ve firmě 

Jednoduché, ale přitom dostačující řešení pro řízení rizik obsahuje všechny základní funkce, které jsou pro udržení kontroly nad celým životním cyklem rizik ve firmě důležité. Aplikace umožňuje jak vytvoření registru či katalogu rizik, umožní také řídit navazující opatření a úkoly z nich vyplývající. Nic složitého, zcela dostačující řešení pro firmy, které chtějí mít svá rizika pod kontrolou ale zároveň nechtějí nic složitého.  
Aplikace pomáhá s tím, co je na řízení rizik jedno z nejdůležitějších a sice trvalé zlepšování. Řešení pomáhá dostat celý životní cyklus opatření a práce na nich před zraky všech zůčastněných a tím skutečně realizovat opatření a tím snižovat možná rizika. 

Katalog rizik

Díky řešení pro řízení rizik, jehož základem je katalog rizik budete moci jednoduše popsat vaše rizika a evidovat ke každému z nich jeho popis a další informace pro vás - jaká je jeho pravděpodobnost, jaký je dopad rizika, kdo je z něj odpovědný nebo jaká máte nastavena opatření nebo průběžné zlepšování. 

Definice různých typů rizik 

Řešení umožňuje přizpůsobit typy rizik přesně metodice používané ve vaší společnosti. Umožňuje vytvořit různý typy rizika ty pak řešit s příslušnými pracovníky. Je jedno, zdali v systému vedete provozní, projektová, bezpečností, finanční nebo jiný rizika. Naše řešení zvládne všechny typy rizika a vy si můžete typy rizik vytvářet přesně tak, jak potřebujete. 

Matice rizik

Pomocí matice rizik jednoduše zobrazíte, jaká rizika je třeba mitigovat a kterými riziky se zabývat nemusíte, protože nedosahují prahových hodnot, které jste si sami stanovili. Software obsahuje také formuláře pro evidenci a hlášení incidentů a velkou předností je, že obsahuje také možnost vytváření opatření, projektů a řízení úkolů a práce na nich.  

 

Katalog rizik pro úřady

  • Katalog rizik  města
  • Katalog rizik kraje
  • Katalog rizik zřizovaných organizací

Katalog rizik pro podniky a firmy

  • Katalog provozních rizik
  • Katalog projektových rizik
  • Katalog finančních rizik
  • a další
 
 

Související  služby, které zákazníci využívají


Pokud máte zájem, dodáme Vám nejen samotné řešení pro řízení rizik ve firmě a zajistíme Vám komplexní služby v oblasti mapování a řízení rizik přizpůsobené přesně Vašim potřebám. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Chcete vědět více? 

Podrobnější informace k software pro řízení rizik najdete na stránkách OneSoft Connect. kontaktní formulářDesigned by Cortis | Copyright © 2020 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon