Katalog rizik

Sofware pro řízení rizik

Jednoduché, ale přitom komplexní řešení pro řízení rizik obsahuje všechny základní funkce, které jsou pro udržení kontroly nad celým životním cyklem důležité. Chcete vědět více? Podrobnější informace k software pro řízení rizik najdete na stránkách výrobce.

Katalog rizik


Díky řešení pro řízení rizik, jehož základem je katalog rizik budete moci jednoduše popsat vaše rizika a evidovat ke každému z nich jeho popis a další informace pro vás - jaká je jeho pravděpodobnost, jaký je dopad rizika, kdo je z něj odpovědný nebo jaká máte nastavena opatření nebo průběžné zlepšování. 

Matice rizik

Pomocí matice rizik jednoduše zobrazíte, jaká rizika je třeba mitigovat a kterými riziky se zabývat nemusíte, protože nedosahují prahových hodnot, které jste si sami stanovili. Software obsahuje také formuláře pro evidenci a hlášení incidentů a velkou předností je, že obsahuje také možnost vytváření opatření, projektů a řízení úkolů a práce na nich.  

 

Katalog rizik pro úřady

  • Katalog rizik  města
  • Katalog rizik kraje
  • Katalog rizik zřizovaných organizací

Katalog rizik pro podniky a firmy

  • Katalog provozních rizik
  • Katalog projektových rizik
  • Katalog finančních rizik
  • a další
 
 


Související  služby, které zákazníci využívajíPokud máte zájem, dodáme Vám nejen samotné řešení pro řízení rizik ve firmě a zajistíme Vám komplexní služby v oblasti mapování a řízení rizik přizpůsobené přesně Vašim potřebám. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Katalog služeb využívá prostředí OneSoft Connect pro řízení rizik.


 kontaktní formulářDesigned by Cortis | Copyright © 2019 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon