Katalog rizik

Potřebujete vytvořit katalog rizik?

Pomocí katalogu rizik budete moci jednoduše popsat vaše rizika a evidovat ke každému riziku jeho popis a další informace pro vás - kdo je odpovědný, jak měříte měříte, jaká máte nastavena opatření nebo průběžné zlepšování. 

Můžete vytvořit například katalog služebkatalog veřejných služebkatalog služeb IT nebo další katalogy podle konkrétních potřeb Vaší organizace. Je možné každou službu popsat libovolným způsobem, vzájemně je provazovat a také provázat na organizační strukturu a katalog činností a procesů organizace. Služby můžete jednoduše navázat na organizační strukturu, procesy, činnosti a aktivity. Můžete sledovat jejich výkonnost v čase. Můžete jednoduše služby popsat pomocí libovolných atributů, které potřebujete pro jejich řízení.

 

Katalog rizik pro úřady

  • Katalog rizik  města
  • Katalog rizik kraje
  • Katalog rizik zřizovaných organizací

Katalog rizik pro podniky a firmy

  • Katalog provozních rizik
  • Katalog projektových rizik
  • Katalog finančních rizik
  • a další
 
 


Související  služby, které zákazníci využívajíPokud máte zájem, dodáme Vám nejen samotné řešení, ale zajistíme Vám komplexní služby v oblasti mapování a řízení služeb přizpůsobené přesně Vašim potřebám. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Katalog služeb využívá prostředí OneSoft Connect.


 kontaktní formulářDesigned by Cortis | Copyright © 2018 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon