Kompetenční model

Potřebujete získat přehled odpovědností jednotlivých pracovníků nebo zlepšit řízení lidí ve vaší organizaci? Ve větší organizaci není jednoduché držet přehled o právech a povinnostech všech lidí či pracovních míst.  S pomocí kompetenčního modelu dostanete přehledné zobrazení rozsahu odpovědností jednotlivých pracovníků nebo organizačních jednotek - přiřazení projektů, majetku, rizik, procesů nebo sledování plnění úkolů či výkonnostních ukazatelů. 

Umožňuje řídit kompetence od velkých organizačních jednotek až po jednotlivé pracovníky. 

Přínosy Kompetenčního modelu pro vaší organizaci:
 • přehledné zobrazení KDO-CO dělá
 • přiřazení rozsahu potřebných dovedností a požadavků na každého zaměstnance
 • dlouhodobý rozvoj kompetencí pracovníků (kariérní plán)
 • měření výkonnosti pracovníků
 • evidence organizační struktury jako součást řešení
 • integrace se systémem vnitřních předpisů
 • integrace s Katalogem služeb
 

Kompetenční model pro veřejnou správu

 • Zákonem dané povinnosti
 • Přehled kompetencí k pracovníkům
 • Mapa kompetencí
 • Vazba na řízení výkonnosti

Kompetenční model pro podniky

 • Zákonem dané povinnosti
 • Přehled kompetencí k pracovníkům
 • Mapa kompetencí
 • Vazba na řízení výkonnosti
 

Kompetenční model je založen v uživatelsky  příjemném prostředí nástroje OneSoft Connect.

Pokud máte zájem, dodáme Vám nejen samotné řešení, ale zajistíme Vám komplexní služby v oblasti řízení kompetencí přizpůsobené přesně Vašim potřebám. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 kontaktní formulářDesigned by Cortis | Copyright © 2020 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon