Katalog služeb

Potřebujete vytvořit katalog služeb, které poskytujete vašim zákazníkům nebo katalog vašich vnitřních služeb? Potřebujete popsat SLA? Chcete ho mít jednoduše provázaný na procesy, organizační strukturu a klíčové ukazatele výkonnosti?  A navíc celé jednoduše přizpůsobené vašim potřebám?

Pomocí katalogu služeb budete moci jednoduše popsat úplné portfolio poskytovaných služeb a evidovat ke každé službě její popis pro zákazníky, SLA a další informace pro vás - kdo je odpovědný, jak měříte výkonnost, efektivnost nebo průběžné zlepšování kvality a výkonnosti vašich služeb. 

Můžete vytvořit například katalog služebkatalog veřejných služebkatalog služeb IT nebo další katalogy podle konkrétních potřeb Vaší organizace. Je možné každou službu popsat libovolným způsobem, vzájemně je provazovat a také provázat na organizační strukturu a katalog činností a procesů organizace. Služby můžete jednoduše navázat na organizační strukturu, procesy, činnosti a aktivity. Můžete sledovat jejich výkonnost v čase. Můžete jednoduše služby popsat pomocí libovolných atributů, které potřebujete pro jejich řízení.

 

Katalog služeb pro veřejnou správu

  • Katalog služeb města
  • Katalog služeb kraje
  • Katalog služeb zřizovaných organizací
  • Katalog služeb organizace
  • Popis SLA

Katalog služeb pro podniky a firmy

  • Katalog služeb poskytovaných zákazníkům
  • Katalog vnitřních služeb
  • Katalog IT služeb dle ITSM
  • Popis SLA
 
 


Související  služby, které zákazníci využívají


Tip pro úřady a organizace veřejného sektoru


Pokud máte zájem, dodáme Vám nejen samotné řešení, ale zajistíme Vám komplexní služby v oblasti mapování a řízení služeb přizpůsobené přesně Vašim potřebám. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Katalog služeb využívá prostředí OneSoft Connect.


 kontaktní formulářDesigned by Cortis | Copyright © 2020 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon