Máme pro vás vyzkoušený jednoduchý software


...vyberte si co zrovna potřebujete řešit

  Společně pracovat s ostatními nad úkoly, zápisy a dokumenty

Potřebujte s lidmi ve vaší firmě sdílet úkoly a běžné kancelářské aplikace vám to neumožňují? Chcete mít prostor pro upřesnění zadání, diskusi nad způsobem řešení, přehled o rozpracovaných nebo hotových úkolech? 

  Spravovat svůj majetek

 Chcete jednoduchý software pro správu vašeho majetku? Hlídání termínů revizí, přehled o majetku na jednom místě? 

  Vytvářet a sdílet zápisy

Už vás nebaví vytvářet zápisy ve wordu? Chcete najít lepší způsob? My ho pro vás máme. Jedno sdílené prostředí s ostatními vám zjednoduší vytváření, sdílení i vyhledávání zápisů.

  Mít přehled o aktivitách zaměstnanců

Vytváření výkazů práce nikoho nebaví. Pro firmu je ale důležité vědět, co lidé dělají a dokonce je to důležité i pro lidi samotné. Zkuste naše řešení, které bude vaše aktivity vytvářet za vás. Už nebudete muset nic složitě psát do výkazů.

  Podpořit své obchodní aktivity

Nevíte kdy jste naposledy jednali s konkrétním zákazníkem? Odešel vám obchodní zástupce a vy nevíte, co bylo dohodnuto? Složitě dohledáváte poslední verze smluv nebo objednávky?

  Zjednodušit provoz a firmy a řízení práce ve firmě

Chcete zjednodušit spolupráci ve vašem týmu, ať je firma malá nebo velká? Chcete mít přehled o projektech a aktivitách a nevytvářet zbytečný reporting? 

  Řídit kompetence v organizaci

Umožňuje řídit kompetence od velkých organizačních jednotek až po jednotlivé pracovníky. Řešení umožňuje evidovat požadované i konkrétní kompetence, dovednosti či rozsah odpovědností. 

  Zavést systém řízení rizik a evidovat a řídit jednotlivá rizika 

Umožní vám Vám umožní vytvořit úplnou mapu rizik ve vaší organizaci a každé riziko zhodnotit  a případně ho přiřadit k procesům, činnostem a odpovědným osobám. Můžete každé riziko popsat libovolným způsobem.

  Popsat činnosti, proces a pracovní náplně

  Pokud potřebujete vytvořit popis činností a procesů organizace a nechcete to vytvářet v kancelářském software nebo pomocí složitých nástrojů. Umožňuje vytvořit úplnou mapu procesů a činností v organizaci.

  Udržet klíčové zaměstnance a lépe s nimi komunikovat

Zaměstnanecký portál vám zlepší a zjednoduší komunikaci s vašimi zaměstnanci a nepřímo pomůže i zvýšit jejich spokojenost. Méně nedorozumění, více spokojených zaměstnanců. 

  Vytvořit popis nebo katalog služeb včetně jejich SLA

Můžete vytvořit a udržovat například katalog služebkatalog veřejných služebkatalog služeb IT nebo další podle konkrétních potřeb Vaší organizace.  Můžete každou službu popsat a navázat na odpovědné osoby.

Splnit povinnosti správce osobních údajů dle GDPR

On-line dostupná dokumentace kde budete mít všechny dokumenty potřebné k prokázání shody vaší organizace s GDPR. Může být lehce dostupná vám i vašemu DPO je on-line a obsahuje záznamy o zpracování osobních údajů.


Software je vyzkoušený u desítek zákazníků, kteří jej mají a spokojeně využívají. většina řešení je postavena na podvozku  software OneSoft Connect.
Každé z uvedených řešení je vhodné pro management organizací. Umožňují řízení služeb, procesů a činností v organizaci. Jsou vhodná pro tvorbu pracovních náplní.  
Kromě toho používáme CorSet Framework jako ucelenou metodiku a sadu referenčních modelů pro analýzu organizace.

Potřebujete rychle a jednoduše vyřešit některou z výše uvedených oblastí? Zaujalo Vás některé z našich řešení?  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

  Kontaktní formulář

Designed by Cortis | Copyright © 2019 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon