Řízení služeb

pomůžeme poskytovat kvalitnější služby

Služby jsou pro některé organizace jejich klíčovým produktem, pro jiné zase naprosto klíčovým doplňkem k jejich zboží či výrobkům.  Schopnost umět kvalitu služeb komunikovat, řídit a včase vylepšovat je velmi důležitá pro většinu firem a organizací. 

Naše služby zahrnují analýzu současného stavu řízení služeb a nastavení systému řízení služeb dle nejlepší praxe. Pomůžeme vám správně nastavit SLA s vašimi zákazníky i dodavateli. Pomůžeme vytvořit katalog služeb i celý systém jejich řízení.

Co nabízíme

 

Audit stavu služeb

  • Posouzení současných SLA
  • Posouzení  souvisejících procesů
  • Posouzení systému řízení služeb

Akční plán zlepšení

  • Návrhy na zlepšení
  • Vytvoření plánu aktivit
  • Vytvoření zlepšovacího plánu

Řízení změny

  • Řízení projektu
  • Vyhodnocení zlepšení služeb
 


Související služby, které naši zákazníci také využívají

Designed by Cortis | Copyright © 2019 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon