Aktuální verze GDPR Organizeru je tady

Nabídka různého GDPR software pomalu zahlcuje trh, my vám představujeme vylepšenou novou verzi GDPR Organizéru od OneSoftConnect. Klade důraz na bezpečnost osobních dat a udržitelnost shody s GDPR. Pomáhá splnit 4 základní povinnosti - a to vedení záznamů o činnostech zpracování, posouzení dopadů na ochranu osobních dat, přijímání žádostí subjektů údajů a evidenci a hodnocení bezpečnostních incidentů. Jak vám může tento GDPR software pomoci?
Firma vytvoří přehled toho jaká mají osobní data (tedy záznamů o zpracování osobních údajů), povede informaci o tom, proč je mají, kde je mají a kdo k nim může.
Detaily najdete na stránce produktu: Software pro dokumentaci shody s GDPR

Vypsat všechny aktuality

Designed by Cortis | Copyright © 2019 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon