Cloud se stává samozřejmostí

Ještě před několika lety byl cloud považovaný za něco mimořádného, v dnešní době se stává samozřejmostí. Je to dáno celou řadou faktorů - rozšiřováním nabídky cloudových řešení, zlepšováním dostupnosti internetu, zlepšováním bezpečnosti a také snižováním nedůvěry trhu - respektive lidí ve firmách. Diskuse, zdali je řešení v cloudu bezpečnější nebo ne ustupují do pozadí tak, jak na trhu přibývají úspěšné příklady a jak zkušenosti ukazují, že opak je pravdou. Totiž málokterá firma dokáže zajistit provoz svého informačního na tak profesionální úrovni, jako jsou provozována cloudová řešení v datových centrech. Výdaje na IT se tak neustále přesouvají od tradičních řešení směrem ke cloudovým. Společnost Gartner odhaduje, že cloudový trh dosáhne v roce 2020 až na 216 miliard dollarů. Informační strategie, které na první místo nedávají cloud nejsou schopné zajistit firmě konkurenceschopnost.

Vypsat všechny aktuality

Designed by Cortis | Copyright © 2019 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon