Nová verze ISO 9001 se stává praktičtější

Nová verze normy ISO 9001:2015., která byla vydaná v loňském roce přináší celou řadu změn. Tou zásadní a pro mnohé překvapivou je menší důraz na formální dokumentaci na řízení organizace jako celku, na okolí organizace, kde požaduje, aby se organizace věnovaly významných faktorům, které ovlivňují jejich fungování. Norma se tím výrazně posouvá ke strategickému řízení. Další velkou změnou je věnování rizikům - požaduje aktivní identifikaci a řešení rizik. My jsme pro aktualizovanou normu 9001:2015 připravili řešení v software OneSoftConnect, který všem výše uvedeným změnám plně vyhovuje.

Vypsat všechny aktuality

Designed by Cortis | Copyright © 2018 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon