Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy také označovaná jako technicko-ekonomická studie nebo finanční a ekonomické hodnocení projektu, je dokument, jehož cílem je souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popsat investiční záměr, zhodnotit jeho realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. 

Tento dokument je využíván v předinvestiční fázi projektů v podnikatelské sféře i veřejném sektoru. Je jak podkladem pro rozhodnutí o investici vlastníka projektu, příp. k rozhodnutí potenciálního věřitele (či poskytovatele dotace) o poskytnutí úvěru (resp. dotace), tak je to materiál sloužící jako základní nástroj pozdějšího projektového managementu ve fázi investiční resp. fázi provozní (obvykle v aktualizované podobě).

Co naše studie obvykle obsahuje


Naše reference

  • Zpracovali jsme přes 40 studií proveditelnosti pro zákazníky především z veřejné správy (obce, kraje, ministerstva)
  • Máme zkušenosti se studiemi dle pravidel IOP a ROP
  • Do studií promítáme naše zkušenosti s vedením a technickým dozorem obdobných projektů, s dotačním managementem projektů financovaných z EU

Související  služby


Zajistíme Vám komplexní služby při zpracování studie proveditelnosti přizpůsobené přesně Vašim potřebám. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. 

kontaktní formulář

Designed by Cortis | Copyright © 2019 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon