Výzva č. 28 IROP: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

IOP LogoVýzva 28 je určena na finanční podporu na pořízení software a hardware pro centra sdílených služeb a zpracovat k ní žádost a studii proveditelnosti? Žádali jste o dotaci v předchozích výzvách neúspěšně nebo jste měli kvůli nekvalitně zpracované dokumentaci problémy s realizací projektu a neuznatelností některých výdajů? Pomůžeme vám s tím.

Nabídka


Pro koho byla výzva č. 28 z IROP určena?


O kolik lze žádat a jaká je výše  a forma podpory?


Podporované aktivity výzvy č. 28 IROP

Podporované aktivity dle oficiální dokumentace výzvy

Chcete znát další informace k výzvě 28?

Detaily výzvy si můžete přečíst na stránkách MMR.  
Můžete se také podívat na tyto dokumenty, publikované Ministerstvem vnitra:

Další navazující služby, které naši zákazníci také využívají

 


Designed by Cortis | Copyright © 2019 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon