Personální audit

Pokud potřebujete posoudit způsobilost, kvalifikaci či rozsah pravomocí a odpovědností pracovníků, pak je pro vás určen personální audit. Ten pomůže zjistit skutečnou úroveň kompetencí každého pracovníka a porovnat jej s kvalifikačními požadavky, které vyplývají z požadavků na jeho pracovní místo. Naši konzultanti provedou zmapování a analýzu kompetencí jednotlivých pracovníků. Při analýze či nastavení procesů vycházíme z metodiky  CorSet Framework, zejména využíváme mapu procesů, SWOT analýzu či VRIO analýzu která pomáhá strukturovat kompetence pracovních míst k jednotlivým procesům a činnostem. Tím zjednodušíme a urychlíme celý personální audit. Součástí podrobného personálního auditu procesů může být také, podle vašich potřeb, provedení auditu výkonnosti jednotlivých pracovníků.

Výstupem z personálního auditu mohou také být optimalizované a aktualizované popisy pracovních míst včetně nové specifikace pracovních náplní. Součástí je i návrh na redukci nadbytečných a naopak návrh na vytvoření nových pracovních míst tam, kde jsou podle auditu potřebná.

Co nabízíme

 

Posouzení kompetencí

  • Kompetenční model
  • Posouzení dovedností pracovníků
  • Posouzení rozsahu odpovědnosti

Návrhy a doporučení

  • Změny v kompetenčním modelu
  • Změny v organizační struktuře
  • Změny v pracovních náplních
 

Související  služby


Zajistíme Vám komplexní služby v oblasti organizačního, manažerského, IT poradenství nebo analytické služby přizpůsobené přesně Vašim potřebám. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

kontaktní formulář

Designed by Cortis | Copyright © 2019 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon