Organizační audit

Pokud potřebujete zhodnotit stav vaší organizace, její udržitelnost z provozního hlediska. Posoudit, zdali nevytváříte zbytečné směrnice a naopak zda-li vám něco zásadního nechybí. Můžeme posoudit vhodnost vaší organizační struktury pro vaše fungování, zdali máte dobře rozložené pravomoci a odpovědnosti, zdali máte fungující organizaci. Provedeme zmapování a analýzu organizace a její struktury, zmapování kompetencí. 

Výstupem z organizačního auditu mohou být návrhy organizačních změna a organizačních opatření, optimalizované a aktualizované popisy vnitřních předpisů, rozložení pracovních míst, pozic nebo pracovních rolí.

Co nabízíme


 

Organizační model

  • Organizační model a jeho vhodnost
  • Posouzení nastavení pravomocí a odpovědností

Organizační opatření

  • Změny v kompetenčním modelu
  • Změny v organizační struktuře
  • Změny v pracovních náplních
 

Související  služby


Zajistíme Vám komplexní služby v oblasti organizačního, manažerského, IT poradenství nebo analytické služby přizpůsobené přesně Vašim potřebám. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

kontaktní formulář

Designed by Cortis | Copyright © 2018 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon