Organizační audit

Pokud potřebujete zhodnotit stav vaší organizace, její udržitelnost z provozního hlediska. Posoudit, zdali nevytváříte zbytečné směrnice a naopak zda-li vám něco zásadního nechybí. Můžeme posoudit vhodnost vaší organizační struktury pro vaše fungování, zdali máte dobře rozložené pravomoci a odpovědnosti, zdali máte fungující organizaci. Provedeme zmapování a analýzu organizace a její struktury, zmapování kompetencí. 

Výstupem z organizačního auditu mohou být návrhy organizačních změna a organizačních opatření, optimalizované a aktualizované popisy vnitřních předpisů, rozložení pracovních míst, pozic nebo pracovních rolí.

Co nabízíme


 

Organizační model

  • Organizační model a jeho vhodnost
  • Posouzení nastavení pravomocí a odpovědností

Organizační opatření

  • Změny v kompetenčním modelu
  • Změny v organizační struktuře
  • Změny v pracovních náplních
 

Jak postupujeme a jaké nástroje využíváme?

Šetříme váš čas a nevymýšlíme již vymyšlené. Pro organizační audit používáme světově uznávané a používané metodiky, jako jsou ITIL, Cobit a CorSet Framework. To nám pomáhá šetřit váš, které pomáhá definovat informační potřeby organizace a obsahuje užitečné referenční modely. To nám pomáhá snížit zatížení zákazníka v průběhu auditu a zrychlit celý projekt.

Jako podporu pro audit kvality využíváme cloudový software OneSoft Connect.

Související  služby

Zajistíme Vám komplexní služby v oblasti organizačního, manažerského, IT poradenství nebo analytické služby přizpůsobené přesně Vašim potřebám. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

kontaktní formulář

Designed by Cortis | Copyright © 2019 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon