Audity

...při auditech pomáháme hledat slabá místa

Pokud potřebujete nezávisle posoudit svoje procesy, systém řízení nebo informační systém, pak využijte naše auditorské služby. Děláme manažerské audity a technologické audity. Na základě auditu dojde k identifikaci slabých míst, slabin, které negativně ovlivňují efektivnost nebo výkonnost vaší firmy. Podíváme se na vši firmu nezávislým pohledem a poradíme vám, jaké jsou dobré zkušenosti z jiných firem. Dokonce vám i poradíme, jak se vyhnout špatným zkušenostem z jiných firem.

  Procesní audit

Pokud potřebujete zjistit efektivnost a účelnost vašich procesů, je procesní audit jednou z možností.  Pomůže Vám zjistit slabá místa v procesech a najít cestu k jejich zlepšení.

   Personální audit

Pokud potřebujete posoudit způsobilost, kvalifikaci či kompetence pracovníků, pak Vám personální audit pomůže zjistit skutečnou úroveň pracovníků.

   Organizační audit

Jestliže potřebujete komplexně posoudit způsob řízení vaší organizace a najít slabá místa, využijete organizační audit.

    Audit systému řízení kvality

Chcete posoudit úroveň systému řízení kvality ve vaší organizaci?  Pomůže Vám je posoudit a nastavit tak, aby nebyl jen formální. 

  Audit informačního systému

Potřebujete zjistit slabá místa vašeho informačního systému? Poskytneme Vám ucelené informace o jeho stavu z pohledu software, dat, bezpečnosti, použitých technologií a dalších. 

  Informační audit

Chcete pomoci s posouzení kvality vašich dat a informací? Potřebujete zjistit, která data a informace potřebujete a která Vám chybí?

  Audit rizik

Potřebujete posoudit nebo zmapovat rizika ve své organizaci a navrhnout opatření na jejich snížení? Potom je pro vás určen audit rizik.

   Audit bezpečnosti informací

Je pro vás vhodný pokud potřebujete posoudit bezpečnost ve vaší organizaci. Umíme posoudit zejména bezpečnost informačního systému a informací jako takových.


Naše služby nezahrnují různé druhy finančních auditů, jako jsou účetní audit, forenzní audit či interní audit.

Pokud jste nenašli audit přesně podle vašich potřeb, ozvěte se nám. Zajistíme Vám profesionální analýzu nebo audit v oblasti řízení organizace či informačního systému přizpůsobené přesně Vašim potřebám. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


  kontaktní formulář

Designed by Cortis | Copyright © 2020 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon