Strategické řízení

Potřebuje zvýšit vaše znalosti v oblasti strategického řízení?
Naše nabídka vzdělávání a tréninku strategického řízení je zaměřena na rozvoj znalostí, které využijete při sestavování strategie a dlouhodobém řízení ve vaší organizaci.

Vzdělávání strategického řízení je zaměřeno na:

 

Strategické řízení lidských zdrojů

 • Personální audit
 • Kompetenční model
 • Plán rozvoje lidských zdrojů

Strategické řízení majetku • Analýza správy majektu
 • Strategie rozvoje majetku

Strategické řízení organizace

 • Procesní audit
 • Klíčové ukazatele výkonnosti
 • Plán zlepšování
 
 

Strategické řízení informačního systému

 • Audit informačního systému
 • Plán rozvoje IS

Strategické řízení služeb

 • Katalog služeb
 • Kompetenční model
 • Plán rozvoje služeb

Komunikační strategie

 • Analýza komunikace
 • Sociometrie
 • Plán zlepšování komunikace
 

Naše služby v oblasti strategického poradenství jsou zaměřeny na oblasti strategie územního celku (kraje, města), strategie organizace buď globální nebo v různých oblastech,  na strategie rozvoje lidských zdrojů,  na strategie řízení znalostí, strategie organizačního rozvoje, organizace a informační strategii (strategii rozvoje informačního systému), strategie zavádění systémů kvality a strategii řízení a rozvoje služeb.

Designed by Cortis | Copyright © 2019 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon