Strategické řízení

Potřebuje zvýšit vaše znalosti a vzdělání v oblasti strategického řízení? Naše nabídka vzdělávání a tréninku strategického řízení je zaměřena na rozvoj znalostí, které využijete při sestavování strategie a dlouhodobém řízení ve vaší firmě nebo organizaci.

Vzdělávání v oblasti strategického řízení je zaměřeno na:

 

Strategické řízení lidských zdrojů

 • Personální audit
 • Kompetenční model
 • Plán rozvoje lidských zdrojů

Strategické řízení majetku


 • Analýza správy majektu
 • Strategie rozvoje majetku

Strategické řízení organizace

 • Procesní audit
 • Klíčové ukazatele výkonnosti
 • Plán zlepšování
 
 

Strategické řízení informačního systému

 • Audit informačního systému
 • Plán rozvoje IS

Strategické řízení služeb

 • Katalog služeb
 • Kompetenční model
 • Plán rozvoje služeb

Komunikační strategie

 • Analýza komunikace
 • Sociometrie
 • Plán zlepšování komunikace
 

Vzdělávání v oblasti strategického poradenství jsou zaměřeny jak na oblast hlavního předmětu vašeho podnikání, tak na podprůrné oblasti, jako je strategie řízení organizace, strategie rozvoje lidských zdrojů, informační strategii (strategii rozvoje informačního systému), strategie zavádění systémů kvality a strategii řízení a rozvoje služeb.

Designed by Cortis | Copyright © 2020 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon