Semináře

Pořádáme nebo ve spolupráci s partnery či dalšími institucemi a partnery (ČSSI, ZČU) spolupořádáme odborné semináře v oblastech manažerského řízení, strategického řízení, řízení procesů, služeb či informatiky.
Máme zkušenosti se spolupořadatelstvím významných konferencí a seminářů a v rámci naší společenské odpovědnosti finančně podporujeme podobné akce.

Naši lidé jsou zváni na odborné semináře a konference:

Designed by Cortis | Copyright © 2019 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon