CorSet Framework

Jako národní partner CorSet Framework pro Českou republiku zajišťujeme kvalitní rozvoj a vzdělávání v rámci CorSet. Pořádáme odborné semináře i odborná školení. Podrobnosti jsou uvedeny na portálu Corsetframework.com

Termíny vypsaných certifikačních školení CorSet Framework vypisujeme na základě konkrétního zájmu.

Školení CS00 - Vstupní přehledové školení


Rozsah 2 dny, maximum 15 osob
Cílová skupina: implementační partneři, zákazníci
Vstupní požadavky: žádné
Obsah školení: představení CorSet, úvod do jeho filozofie, možnosti a přínosy nasazení, seznámení s rozsahem rámce a jeho komponentami.
Získané znalosti: znalost základních principů CorSet

Školení CS10- Procesy

Rozsah 2 dny, maximum 15 osob,
Cílová skupina: implementační partneři, zákazníci
Vstupní požadavky: CS00
Obsah školení: podrobné seznámení s mapou procesů a praktickým využitím pro analýzu procesů a tvorbu kompetenčních modelů
Získané znalosti: účastnící budou schopni aktivně používat rámec CorSet na svých projektech...

Skolení CS 20 Služby 

Rozsah 2 dny, maximum 15 osob, cena je uvedena v aktuálním ceníku - viz ceník
Cílová skupina: implementační partneři, zákazníci
Vstupní požadavky: CS10
Obsah školení: tvorba katalogu služeb v organizaci
Získané znalosti: na základě stanovených podmínek je po závěrečném přezkoušení absolventům vydán certifikát opravňující provádět školení metodického rámce CorSet


Designed by Cortis | Copyright © 2020 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon