S kým spolupracujeme

Udržujeme vysokou úroveň služeb zapojením do aktivit, profesních sdružení a spoluprací


   Jsme zapojeni do různých odborných aktivit


Semaforum  Service Management Forum je fórum k tématu řízení služebmanagementMania Logo  ManagementMania je profesní síť pro osobní rozvoj a business networking
Jsme členy profesních sdružení


Logo CSSI  ČSSI (Česká společnost pro systémovou integraci) sdružuje firmy a instituce v oblasti systémové    integrace

Logo IMCCR  IMCCR (IMC Česká republika) je profesní sdružení poradenský společností v ČR
                             


Spolupracujeme


Unicorn-college     Unicorn College je soukromá vysoká škola zaměřená na přípravu profesionálů v oblasti ITMáme rozvinutou spolupráci s odborníky z univerzit (Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola ekonomická v Praze, Unicorn College) a s celou řadou odborníků z praxe.

Aperta-logo  Společnost Aperta je naším partnerem pro oblast vzdělávání a osobního rozvoje


Designed by Cortis | Copyright © 2018 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon